facebook pixel

𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚

Usluge
Dogovor
6
0
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
𝙁𝙤𝙩𝙤𝙣𝙖𝙥𝙤𝙣𝙨𝙠𝙚/𝙨𝙤𝙡𝙖𝙧𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙖𝙣𝙚
Novi Sad, Novi Sad

𝗙𝗼𝘁𝗼𝗻𝗮𝗽𝗼𝗻𝘀𝗸𝗲/𝘀𝗼𝗹𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗮𝗻𝗲 - 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗶 𝗶𝘇𝗴𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝗮 Kao tim diplomiranih elektro inženjera sa licencama, vršimo usluge projektovanja fotonaponskih elektrana, uz mogućnost izgradnje i puštanja u rad. Postavljanjem panela u vrlo kratkom roku možete drastično smanjiti vaše račune za struju, eliminisati potrošnju objekta u celosti ili postati proizvođač električne energije. Cene opreme su sve niže, cena električne energije će biti sve veća, pogotovo ako plaćate industrijsku struju, dok se period otplate investicije svakim danom smanjuje. Vreme je da razmislite o vašoj elektrani, koja će vam donositi prihod. Postoje dve varijante fotonaponskih (solarnih) elektrana: ON GRID - elektrana povezana na mrežu sa ili bez predavanja energije u mrežu OFF GRID - elektrana sa ili bez baterija, nezavisna od mreže Ovakvi sistemi mogu se postaviti na sve vrste krovova, a idealno je ako su orjentisani ka jugu. Pogodni su za industrijske objekte, sisteme za navodnjavanje, magacine, hale, individualne kuće i vikendice, nadstrešnice, hladnjače, pekare, sušare i razne druge objekte i parcele. Nudimo vam stručnu pomoć i konsultacije u vezi vaših potreba, ili nejasnoća u vezi načina i procedure priključenja na distributivnu mrežu, perioda otplate ivesticije i slično. Sarađujemo sa isporučiocima renomiranih proizvođača elektro opreme i solarnih panela kao što su Schneider Electric, Siemens, ABB, Lorentz, Omron, Schrack, Fronius, SMA, Sunballast, K2 Systems, Ulica Solar, Yingli solar, Luxor, Solar Fabrik, Canadian Solar i drugi. Takođe, sarađujemo sa izvođačima radova koji su izgradili veliki broj solarnih elektrana. Primenjujemo savremena softverska rešenja za analaizu, proračune i izradu dokumentacije, u svemu prema aktuelnim zakonima, standardima, pravilnicima, propisima i procedurama. Pogledajte na slikama delove iz nekih od naših projekata ili moguće varijante za vašu elektranu. ZA SVA PITANJA KONTAKTIRAJTE NAS.


Korisnik: VEKSA
Tel1: 0644081XXX
PONUDA
Vrsta: Projektovanje
ID oglasa: 10754
Broj pregleda: 2085
Objavljeno: 12.07.2020.