Postavljanje oglasa

(70)
Preostalo karaktera: 2000
Sledeći korak

Fotografije (max. 6)

Video snimci (max. 3)

Kliknite da
 dodate video
Kliknite da
 dodate video
Kliknite da dodate video

Pažljivo popunite podatke

Popunite što bolje podatke o Vašem oglasu.
To će omogućiti da Vaš oglas bude
lakše pronađen.

Oglašavanjem kod nas dobijate

Slike i video sadržaje
Širok izbor transakcija
Lista svih vaših oglasa
Mogućnost prikaza logoa
Prikaz adrese na mapi

Oglas traje 180 dana
i možete ga produžiti više puta.

Nakon postavljanja
oglas prolazi kroz proveru
i objavljuje se u roku od 24 sata.

Podaci vidljivi u oglasu

Dečekiranjem polja možete onemogućiti
prikazivanje nekih podataka u oglasu

Mušterije će moći da Vas kontaktiraju na mail,
iako on u oglasu nije vidljiv

Upozorenje

Poništavanjem oglasa brišu se svi podaci koje ste uneli u prethodnim koracima.
Da li ste sigurni da želite da poništite?

DA   NE

Fotografije

Podržani formati: JPG i PNG

Prva fotografija u nizu biće
glavna slika Vašeg oglasa

Možete menjati redosled, orijentaciju,
ili ukloniti fotografije

Dodavanje fotografija većeg formata može
potrajati, molimo sačekajte

Video snimci

Video postavite na YouTube, pa
kopirajte link (URL) i
kliknite na predviđeno polje
Prikazaće se link i učitati Vaš video