Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe i napomene

U toku korišćenja sajta, na bilo koji način, važe sva pravila definisana i navedena u dokumentu Uslovi korišćenja (u daljem tekstu – uslovi korišćenja). Uz odredbe ovog dokumenta važe i sva ostala važeća i primenjiva zakonska akta iz oblasti oglašavanja i reklamiranja.

Sadržaj dokumenta Uslovi korišćenja definiše uslove koji važe za sve posetioce sajta, korisnike koji oglašavaju svoje proizvode ili dobra (u daljem tekstu oglašivači), reklamiraju se na sajtu ili na bilo koji način koriste usluge sajta ili podatke sa sajta.

Korišćenjem sajta infolivada.com i svih njegovih delova (u daljem tekstu samo infolivada.com), korisnici automatski prihvataju sva pravila korišćenja koja su u datom trenutku važeća na sajtu.

Uslovi korišćenja važe za sve korisnike, bez obzira da li su registrovani na sajtu ili ne.

Ukoliko se ne slažete s uslovima koji su ovde navedeni, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Uslovi korišćenja infolivada.com se povremeno ažuriraju novim sadržajima. Smatra se da su korisnici koji po prvi put koriste usluge sajta upoznati sa uslovima korišćenja, kao i korisnici koji ga kontinuirano koriste.

Na svim delovima sajta infolivada.com strogo je zabranjeno na bilo koji način promovisati govor mržnje, politički govor ili bilo koji oblik govora usmerenog protiv ljudi druge vere, nacije, rase, rodnosti i polne pripadnosti, političke i seksualne opredeljenosti  i svega ostalog što je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, Zakonima republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, moralom itd.

Takođe, zabranjeno je na bilo koji način zloupotrebljavati podatke iz oglasa, reklama i edukativnih sadržaja.

Ako primetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete o tome odmah obavestiti sajt infolivada.com.

2. Uslovi i pravila oglašavanja na sajtu

Sajt infolivada.com svojim korisnicima i posetiocima pruža mogućnost oglašavanja svojih usluga i proizvoda, ukoliko se pridržavaju uslova korišćenja.

Da bi korisnik mogao da koristi uslugu oglašavanja na sajtu, mora biti registrovan korisnik, odnosno prihvatiti opšte uslove navedene u dokumentu Uslovi korišćenja.

Prilikom postavljanja oglasa na sajt, sadržaj oglasa prodleže pregledu od strane administratora sajta što zahteva izvesno vreme. Cilj ovog pregleda je da se ispoštuju zakonske odredbe o oglašavanju. I pored ove provere, krajnja odgovornost za sadržaj oglasa je uvek na korisniku koji postavlja oglas. Oglas se pojavljuje na sajtu najkasnije 24 sata od trenutka slanja zahteva ukoliko se sadržajem oglasa ne narušavaju uslovi korišćenja.

Svi oglasi uvredljive sadržine, oglasi koji na bilo koji način promovišu sadržaje koji su zakonom zabranjeni ili su u suprotnosti sa uslovima korišćenja neće biti objavljeni.

Sajt infolivada.com zadržava pravo da bez najave i u bilo kom trenutku oduzme korisniku pravo na oglašavanje, pristup i korišćenje bilo kog dela sajta, servisa ili usluge, u koliko korisnik na bilo koji način krši pravila navedena u dokumentu Uslovi korišćenja i svojim postupcima vređa oglašivača, vlasnika sajta, administratora sajta ili zloupotrebljava sajt na bilo koji način.

Na sajtu nije dozvoljeno postavljanje više identičnih oglasa ili oglasa vrlo slične sadržine (sa izmenjenim brojem telefona, adresom, ozankom robe i sl…). Svaki oglas za koji se ustanovi da je formiran na ovaj način neće biti objavljen ili će biti uklonjen iz liste oglasa.

Objavljene usluge moraju biti u saglasnosti sa Zakonima Republike Srbije i regulativama u odgovarajućoj delatnosti u Srbiji.

Slike i video sadržaji moraju odgovarati predmetu oglasa, ne mogu biti preuzete sa drugog oglasa bez saglasnosti autora, i ne mogu se koristiti za više oglasa. Slike u oglasu ne smeju sadržati logo, imena drugih sajtova ili kompanija, i generalno sadržaje koji predstavljaju opšti poslovni marketing. Ne smeju se koristiti slike, muzički sadržaji, delovi filmova i video sadržaji koji su nečije autorsko delo, bez saglasnosti autora.

Slike se objavljuju sa zaštitnim znakom sajta Infolivada.com, sa ciljem da se spreči da iste budu upotrebljene u drugom kontekstu i na nekom drugom sajtu.

Korisnici su dužni da nakon realizovane transakcije (npr. prodali su mašinu koju su oglasili) ili usluge, uklone oglas sa sajta. Sajt automatski šalje obaveštenje o isticanju oglasa na e-mail korisnika koji je kreirao oglas, pet dana pred isticanje oglasa. Ukoliko korisnik ne produži trajanje oglasa u periodu od 5 dana od dana dobijanja obaveštenja, oglas će se smatrati isteklim i biće uklonjen iz baze sajta.

Pristup oglasima na sajtu infolivada.com i njegovim ostalim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

Sajt infolivada.com ni na koji način nije odgovoran za verodostojnost podataka iznešenih u oglasima i reklamama i ni u kom slučaju nije odgovoran za ispravnost proizvoda i kvalitet usluga koje se nude u oglasima ili putem reklama, kao ni za posledice kupovine ili prodaje proizvoda ili korišćenja usluga posredstvom sajta.

Sajt infolivada.com se do maksimuma unutar zakonskih okvira, izuzima od bilo kakve odgovornosti za štetu, gubitak ili povredu koja može biti izazvana korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu.

Sajt  infolivada.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine. Oglašivač je odgovoran za verodostojnost svih podataka u oglasu.

Postavljanjem oglasa na sajt infolivada.com oglašivač daje pravo sajtu da koristi i prezentuje informacije koje se odnose na predmet oglasa. Oglas je dozvoljeno postavljati samo na način propisan na sajtu i uz poštovanje svih odredbi iz dokumenta Uslovi korišćenja.

Administrator sajta može ukloniti oglas ukoliko se na bilo koji način ustanove sledeće činjenice:

 • oglas je dupliran
 • oglas je potpuno idantičan drugom oglasu, uz izmenu broja telefona i slično
 • oglas je postavljen u pogrešnu kategoriju
 • podaci u oglasu i o oglašivaču nisu tačni ili su nerealni
 • oglas promoviše zabranjene predmete i usluge
 • oglas sadrži više predmeta koji spadaju u nekoliko kategorija
 • oglasom se narušavaju tuđa autorska prava ili prava intelektualne svojine
 • kada je sumnjivo da se oglašava ilegalna ili ukradena roba ili na bilo koji način sumnjivog porekla
 • oglas nedozvoljeno vrši promovisanje drugih oglašivača, firmi ili udruženja
 • predmet oglasa nije adekvatan za sajt infolivada.com odnosno ne pripada ni jednoj od kategorija za koje sajt pruža mogućnost oglašavanja
 • oglas promoviše nelegalne i sve druge Zakonom zabranjene aktivnosti
 • oglas sadrži netačan ili nepostojeći broj kontakt telefona
 • predmet oglasa su proizvodi ili usluge čije je oglašavanje zabranjeno Zakonom o oglašavanju

Korišćenjem sajta infolivada.com saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni za popunjavanje Deklaracije o oglašavanju potrebne za stranice prodavaca (“Stranice Predstavi se”) i banere, koja je kao obrazac propisana od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje. Oglašivač je saglasan i pristaje da se njegovo poslovno ime pravnog/fizičkog lica, sedište, matični broj, PIB i JMBG upotrebe u svrhu popunjavanja i štampanja Deklaracije o oglašavanju.

Sajt infolivada.com se trudi da u svakom trenutku sve svoje aktivnosti izvodi maksimalno profesionalno tako da ni u kom slučaju nije odgovoran za eventualne greške prilikom unosa podataka o oglašivačima i eventualne štete koje zbog toga mogu pretrpeti treća lica odnosno posetioci sajta.

Sajt infolivada.com ne kontroliše i ne snosi odgovornost za transakcije i usluge koje korisnici vrše po osnovu kontakta putem oglasa sa sajta.

3. Uslovi reklamiranja na sajtu

Sajt infolivada.com ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka, oglasa, kao i video sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od adresa u sklopu sajta.

Istovremeno, sajt infolivada.com ne snosi odgovornost za eventualnu neistinitost navoda autora koji nisu u sastavu sajta infolivada.com ili njegovih ovlaštenih saradnika.

Reklamiranje na sajtu je moguće isključivo uz poštovanje Zakona o oglašavanju i uz dostavljenu popunjenu Deklaraciju o oglašavanju.

Deklaracija o oglašavanju je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke.

4. Linkovi

Sajt Infolivada.com može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom sajta, stoga nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

Sajt infolivada.com ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka, oglasa, kao i video sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od adresa u sklopu sajta. Istovremeno, sajt infolivada.com ne snosi odgovornost za eventualnu neistinitost navoda autora koji nisu u sastavu sajta infolivada.com ili njegovih ovlaštenih saradnika.

Nije dozvoljeno da korisnik u oglasu ili stranici postavi link ili drugu vrstu preporuke i usmerenja koji vodi ka drugom oglasu ili aukcijskom sajtu. Linkovi su dozvoljeni samo ako se odnose na specifikacije proizvoda ili usluga koje su predmet oglasa.

Stavljanje linkova u reklamama ni na koji način ne znači da sajt infolivada.com podržava ili prihvata stavove i mišljenja objavljena na ovim stranicama.

5. Zaštita autorskih prava na sajtu infolivada.com

Vlasnici sajta infolivada.com polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje na sajtu kao što su vizuelni, tekstualni i audio sadržaji, izgled stranica, fotografije, prezentacije, logo znak, registrovani naziv sajta, baze podataka, programski kod, način realizacije svih funkcija sajta i sl.

Autorski tekstovi u vlasništvu sajta infolivada.com bi trebalo da su tačni i javnosti su ponuđeni u najboljoj mogućoj nameri. Sajt infolivada.com ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje koji su u njegovom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

Sajt infolivada.com je sajt koji prikazuje video snimke, fotografije i ostali edukativni sadržaj. Nijedan video snimak koji se može videti na sajtu infolivada.com nije u vlasništvu sajta infolivada.com, niti se hostuje na našem serveru. Svi video snimci se hostuju na sajtovima poput YouTube, Google, Yahoo, i ostalim sajtovima. Samim tim sajt infolivada.com nije odgovoran za legalnost istih i kršenje autorskih prava. Ukoliko postoje snimci ili fotografije za koje smatrate da krše Vaša autorska prava molimo Vas da se obratite sajtovima na kojima se hostuju takvi snimci i prijavite ih kako bi isti bili uklonjeni. To će prouzrokovati i uklanjanje sa sajta infolivada.com. Ukoliko se ustanovi da su na sajtu postavljeni sadržaji koji krše autorska prava, isti će u najkraćem roku biti uklonjeni sa sajta.

Korišćenje svih autorskih sadržaja na neovlašćen način i mimo saglasnosti autora i vlasnika sadržaja (vlasnici sajta, poslovni partneri, korisnici, autori tekstova…) smatra se direktnim kršenjem autorskih prava i podleže tužbi.

Kopiranjem, izmenom, prepisom ili distribuiranjem sadržaja bez prethodnog odobrenja vlasnika sajta, podpadate pod sankcije shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Ukoliko objavljujete informacije sa našeg sajta na nekom drugom mediju obavezni ste da sajt infolivada.com navedete kao izvor.

Autori i vlasnici sajta infolivada.com prihavtaju mogućnost pojave izvesnih sadržaja na sajtu, koji mogu biti zaštićeni autorskim pravima drugih lica. U koliko primetite i smatrate da su Vaša autorska prava ugrožena na sajtu infolivada.com vlasnici sajta su u obavezi da nakon utvrđivanja osnovanosti i verodostojnosti Vaše žalbe uklone sporni sadržaj sa sajta.

Korisnik treba da bude svestan da svi podaci koje postavlja na sajt u vidu slika, tekstova i slično, automatski postaju sastavni deo baze podataka sajta.

Sajt Infolivada.com svesno ne učestvuje u bilo kakvom kršenju autorskih prava a eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati. Infolivada.com ne snosi nikakvu odgovornost i/ili izuzima se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu.

6. Linkovi ka spoljnim stranicama

Svi sadržaji sajta infolivada.com i linkovi ka drugim stranicama objavljeni su u najboljoj nameri autora, kako bi se korisnicima sajta na jednom mestu pružilo što više korisnih informacija iz oblasti interesovanja. Linkovi su pažljivo birani kako bi se korisnik odveo na internet stranice proverenih i renomiranih institucija, ustanova, kompanija, savetodavnih službi, portala, uprava i drugih tela čije su oblasti poslovanja vezane za poljoprivredu i njoj srodne grane privrede.

Sajt infolivada.com ni na koji način nije odgovoran za informacije do kojih korisnik može doći posredstvom linkova ka drugim stranicama. Svi sadržaji na drugim stranicama su pod nadležnosti i odgovornosti autora i vlasnika drugih stranica i definisani su njihovim uslovima korišćenja.

Sajt infolivada.com nema nadležnost ni kontrolu nad sadržajima koje linkuje i nije odgovoran za njihovu sadržinu iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na sajtu infolivada.com.

Sajt infolivada.com ni na koji način nije odgovoran za sadržaje drugih sajtova, iako ste na neki sajt upućeni linkom sa sajta infolivada.com.

Ukoliko smatrate da je sajt infolivada.com povredio Vaša autorska prava linkovanjem i objavljivanjem apstrakta Vašeg sadržaja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila.

7. Zaštita privatnosti – upotreba i zaštita podataka

Sajt infolivada.com osmišljen je tako da maksimalno štiti sva prava privatnosti svih korisnika, uz minimalno moguće zalaženje u njihovu privatnost. Vlasnici i autori sajta infolivada.com kao i njegovi administratori se u toku svih aktivnosti na sajtu strogo pridržavaju svih prava privatnosti korisnika svih delova sajta, a sve podatke koje korisnici dobrovoljno ostavljaju na sajtu čuvaju u diskreciji i ne zloupotrebljavaju ni na koji način.

Korisnici sajta su u obavezi da osiguraju istinitost, tačnost i verodostojnost podataka koje unose na sajt.

Sajt infolivada.com koristi podatke o oglašivaču isključivo u svrhu spajanja oglašivača i posetioca-korisnika sajta, i podatke ne prikazuje i ne distribuira trećim licima. Sajt infolivada.com ne može garantovati da treća lica putem nelegalnih softverskih aktivnosti na sajtu, a mimo znanja administratora i vlasnika sajta neće doći do podataka o oglašivačima ili korisnicima.

Korišćenjem sajta i pristankom na uslove definisane u dokumentu Uslovi korišćenja oglašivač pristaje na mogućnosti da ga korisnici kontaktiraju putem e-maila, kontakt telefona ili adrese navedene u oglasu, radi dobijanja dodatnih informacija o predmetu oglasa. E-mail adresa korisnika nije vidljiva ni na jednom delu sajta.

Za bilo kakav vid neprimerene komunikacije putem kontakt podataka sa sajta, sajt infolivada.com ne snosi nikakvu odgovornost.

Vlasnici sajta se obavezuju da će sve podatke korisnika koristiti isključivo za potrebe sajta i sopstvene analize i u najboljoj mogućoj nameri a u skladu sa Zakonom, kao i da ni jedan podatak o korisnicima neće bez dozvole korisnika koristiti u druge svrhe, na bilo koji način distribuirati ili nuditi trećim licima.

Korišćenje svih podataka o korisnicima na sajtu infolivada.com podleže Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Sajt infolivada.com može koristiti i prikupljati podatke o računaru i provajderu korisnika kao i podatke unešene prilikom registracije, zbog potreba funkcionisanja sajta, a sve u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene podatke o korisnicima, vlasnici i autori sajta mogu koristiti isključivo za potrebe interne statistike, i u cilju poboljšanja sadržajnosti i funkcionalnosti sajta u svim njegovim delovima.

Podaci koji su prikupljeni na sajtu, mogu se iznositi jedino u vidu statističkih podataka na nivou grupe kao što su broj korisnika odnosno poseta u određenom vremenskom periodu, prosečni broj godina korisnika sajta i slično, bez iznošenja bilo koje privatne informacije o bilo kom korisniku sajta.

U svim slučajevima izuzev nezakonitih aktivnosti korisnika na sajtu ili teških oblika kršenja uslova definisanih u odeljku Uslovi korišćenja, vlasnici i autori sajta se obavezuju da će striktno čuvati privatnost svojih korisnika.

U slučaju težih kršenja pravila korišćenja i zloupotreba koje mogu nastati na našem sajtu, sajt infolivada.com sarađuje sa policijom i ostalim nadležnim institucijama. Identitet korisnika koji vrše nedozvoljene aktivnosti na sajtu može se utvrditi putem zapisane IP adrese, korišćenog broja telefona i ostalih podatka.

8. Moguće promene uslova i pravila korišćenja sajta

Vlasnici i autori sajta infolivada.com nastoje da u dokument Uslovi korišćenja unose što manje izmena, kao i da o svim izmenama na sajtu obaveste sve svoje korisnike, obaveštenjem na stranici sajta ili slanjem mejla svakom korisniku.

Vlasnici i autori sajta infolivada.com zadržavaju pravo na eventualne izmene pravila u okviru odeljka Uslovi korišćenja i bez znanja korisnika.

Navedeno ne oslobađa korisnike u smislu potrebe poznavanja svih aktuelnih pravila na sajtu i samim korišćenjem sajta smatra se da ste prihvatili sve uslove i pravila korišćenja.

9. Zakonski sporovi i viša sila

Za svaki spor koji nastane povodom korišćenja ovog sajta ili tumačenja odredbi Uslovi korišćenja primenjivaće se zakoni Republike Srbije i biće nadležni odgovarajući sudovi na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju dejstva više sile, koja delimično ili potpuno onemogućava funkcionisanje sajta ili resursa na kojima je sajt postavljen, vlasnici sajta ne snose nikakvu odgovornost za neizvršene usluge.

Poslednje izmene na ovom dokumentu izvršene su: 25.01.2018. godine.


Ovde možete naći informacije o
uslovima korišćenja i odredbama
koji važe na sajtu Infolivada.com

Ako imate nekih nedoumica,
kontaktirajte nas e-mailom.